Dziewczyna cierpiąca na hipohondrię

Hipochondria

Chorobliwy lęk o zdrowie to istotny problem dla osób nim dotkniętych i ich bliskich. Na szczęście występuje rzadko, ale znacząco utrudnia codzienne funkcjonowanie i pracę, niosąc ze sobą dodatkowe koszty związane z licznymi badaniami i wizytami u specjalistów. Co więcej, hipochondria może nawet przyczynić się do szybszej śmierci, jak wynika z badań przeprowadzonych w szwedzkim Instytucie Karolinska.

Analiza informacji dotyczących ponad 40 tysięcy osób wykazała, że ryzyko zgonu z przyczyn naturalnych i nienaturalnych, zwłaszcza samobójstw, było wyraźnie większe u osób cierpiących na hipochondrię. Wyniki te utrzymywały się nawet po uwzględnieniu innych zaburzeń psychicznych. Naukowcy zalecają zatem zwiększenie priorytetu dla wykrywania hipochondrii oraz zapewnienie dostępu do naukowo udowodnionej pomocy.

Hipochondria, zwana również lękiem o zdrowie, to poważne zaburzenie, które znacząco wpływa na codzienne funkcjonowanie. Osoby dotknięte tym problemem mają trudności w podejmowaniu decyzji, cieszeniu się życiem czy planowaniu działań, gdy stale odczuwają niepokój o swoje zdrowie. Nawet po uzyskaniu dobrych wyników badań medycznych, lęk wciąż utrzymuje się.

Osoby z hipochondrią często przypisują nadmierną wagę różnym odczutom ciała, interpretując je błędnie jako objawy poważnych problemów zdrowotnych. Rozwijanie tego zaburzenia może być związane z nadmiernymi obawami o zdrowie w domu rodzinnym, doświadczeniem poważnej choroby u jednego z rodziców lub ogólnymi zaburzeniami lękowymi. Ryzyko wzrasta także przy nadmiernym czasie spędzanym na czytaniu czy oglądaniu materiałów zdrowotnych, zwłaszcza w internecie. Problemy te częściej dotykają osób bezrobotnych, gorzej wykształconych i młodzieży z zaburzeniami identyfikacji płci.

W przypadku hipochondrii istotne jest wsparcie bliskich, którzy powinni traktować problem z należytą powagą, unikając sformułowań bagatelizujących doznawane uczucia. Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych badań, specjalista, na przykład psychiatra, może zająć się pacjentem i pomóc mu radzić sobie z psychicznym problemem. Leczenie obejmuje głównie psychoterapię, zwłaszcza terapię poznawczo-behawioralną, oraz w razie potrzeby stosowanie leków.

Badania przeprowadzone na Columbia University wskazują, że połączenie psychoterapii z lekami przynosi statystycznie najlepsze rezultaty w leczeniu hipochondrii. Jednakże, około 50% pacjentów nadal cierpi z powodu lęków związanych z hipochondrią, pomimo leczenia. Terapia poznawczo-behawioralna wydaje się być skutecznym sposobem leczenia lęków związanych ze zdrowiem, zarówno w formie tradycyjnej, jak i internetowej.

Projekt badawczy przeprowadzony przez Instytut Karolinska wykazał, że terapia poznawczo-behawioralna prowadzona przez internet jest równie skuteczna co terapia tradycyjna, przy niższych kosztach społecznych. Szybkie rozpoczęcie leczenia jest kluczowe dla uzyskania pozytywnych rezultatów. Warto więc zwiększyć dostępność tego rodzaju terapii i kontynuować badania nad jej skutecznością i ekonomicznymi korzyściami.

Opracowano na podstawie: PAP, Serwis Zdrowie