Pomiar ciśnienia

Kiedy udać się do neurologopedy?

Kiedy potrzebna jest pomoc specjalisty neurologopedy? Dowiedz się na stronie sczp.med.pl, jakie objawy mogą wskazywać na poważny problem z mową u małego dziecka.

Uszkodzenia neurologiczne a mowa

Dysfunkcje mowy to poważna dolegliwość dla każdego dziecka, bo może wpływać m.in. na jego pewność siebie w późniejszym, dorosłym życiu. Mowa pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu każdego człowieka. Język to sposób porozumiewania się, wyrażania emocji, opinii, obaw i opisywania uczuć.

Różne uszkodzenia neurologiczne mogą jednak prowadzić do zaburzeń mowy, a wtedy potrzebna będzie pomoc specjalisty. Zarówno w diagnozie, jak i ułożeniu terapii pomoże neurologopeda.

Wsparcie nie tylko dla dzieci

Neurologopeda prowadzi terapią nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych, jeśli cierpią na jakieś zaburzenie mowy, np. dysfazję, afazję, anartię, autyzm, porażenie mózgowe, dyzartię, dysologię, mutyzm itd. Zaburzenia te wynikają z uszkodzeń w obrębie układu nerwowego.

Kiedy skorzystać z pomocy logopedy lub neurologopedy?

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że w takich sytuacjach pomoc specjalisty – np. logopedy, neurologopedy lub surdologopedy jest ogromna. Często bagatelizuje się objawy, a najlepiej reagować jak najszybciej – gdy tylko zauważymy problem związany z mową. Warto też wiedzieć, że dziecko wypowiada pierwszy wyraz, który ma jakiś sens i coś znaczy, już w 8 miesiącu życia, a najpóźniej powinno to nastąpić w 18 miesiącu.

Jeśli dwu- lub trzylatek nie mówi albo mówi bardzo niewiele i niewyraźnie, cierpi na wadę wymowy, warto skonsultować się z logopedą lub neurologopedą. Problemy te nie muszą świadczyć o opóźnionym rozwoju mowy, ale specjalista szybko to ustali.

Co ciekawe, warto też dziecko obserwować, bo symptomem problemów logopedycznym mogą być np. kłopoty z jedzeniem – trudności z gryzieniem czy żuciem, odmawianie jedzenia, głównie twardych pokarmów. Również nadmierne ślinienie się i uchylona buzia to niepokojące sygnały.

Ze wsparcia można skorzystać odpłatnie prywatnie, ale są też placówki świadczące takie usługi bezpłatnie, jak np. środowiskowe centra pomocy psychologicznej – w Wieliczce, Warszawie (Bielany) czy Koszalinie.

Kar.kw / pixa / stevepb