psycholog dziecięcy

Jakie tematy warto poruszyć podczas konsultacji z psychologiem dziecięcym

Podczas konsultacji z psychologiem dziecięcym warto poruszyć wiele różnych tematów, w zależności od sytuacji i potrzeb dziecka. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych tematów, które mogą być omawiane podczas spotkań z psychologiem.

Pierwsze spotkanie z psychologiem 

Spotkanie z psychologiem często wywołuje stres, a jeśli temat dotyczy dzieci, to także szereg obaw. Niezależnie od tego, czy sami rodzice widzą problem, czy jest to sugestia od kogoś z rodziny albo nauczycieli, warto udać się na konsultację do specjalisty. Tematów, z którymi można udać się po wsparcie, jest wiele. 

Najpierw jest spotkanie wstępne, a potem kilka sesji – terapeuta stara się znaleźć sposób na otworzenie się dziecka. Spotkania przypominają gry, zabawy, łamigłówki i są prowadzone w przyjemnej atmosferze. Psycholog poznaje i uwzględnia potrzeby dziecka w zakresie poczucia jego bezpieczeństwa.

Psycholog jest obiektywny, nie ocenia i nie rozlicza rodziców z błędów czy metod wychowawczych. Próbuje wesprzeć dziecko oraz jego opiekunów wiedzą i doświadczeniem, a także znaleźć przyczynę problemu i zaproponować próby jego rozwiązania. Głównym celem jest znalezienie sposobu na harmonijny rozwój relacji w rodzinie. Czasami też zaleca wykonanie dodatkowych badań specjalistycznych.

Problemy emocjonalne. Dzieci często doświadczają różnych emocji i napięć, których nie potrafią samodzielnie rozwiązać. Każde dziecko radzi sobie inaczej, niektóre potrzebują wsparcia i dużo zrozumienia. Psycholog może pomóc dziecku w identyfikowaniu i nazwaniu tych emocji oraz w poszukiwaniu sposobów na radzenie sobie z nimi. 

Czasami dzieci nie rozumieją swoich emocji, a ten problem może im towarzyszyć również w wieku dorosłym. Gdy dziecko ma na przykład bardzo niską samoocenę, porównuje się do innych, zgłasza, że nic mu nie wychodzi, to sygnał, że warto zapisać się na konsultację. 

Problemy behawioralne. Dzieci czasem wykazują niepożądane zachowania, takie jak agresja, łamanie zasad, kłopoty z koncentracją, problemy ze skupieniem czy niechęć do szkoły lub innych ludzi. Psycholog może pomóc dziecku i rodzicom w identyfikowaniu przyczyn takich zachowań i w poszukiwaniu sposobów na ich radzenie sobie.

Problemy w relacjach z innymi. Dzieci mogą mieć problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji z rówieśnikami, rodzeństwem czy nauczycielami. Część dzieci jest wyobcowana, inne są nieśmiałe, są też dzieci, które swoim sposobem bycia przytłaczają inne. Psycholog może pomóc dziecku w zrozumieniu, jak funkcjonują relacje międzyludzkie, w nauce empatii oraz w nauce umiejętności komunikacyjnych. 

Problemy szkolne. Dzieci mogą doświadczać trudności w nauce, np. kłopotów z czytaniem, pisaniem, liczeniem, a także trudności z koncentracją czy z uwagą. Psycholog może pomóc dziecku w zidentyfikowaniu trudności oraz w opracowaniu strategii, które pomogą mu w osiągnięciu sukcesu szkolnego. Jest wiele różnych sposobów i metodologii, by znaleźć przyczynę, a potem rozwiązanie. 

Problemy rodzinne. Dzieci czasem doświadczają trudnych sytuacji w rodzinie, takich jak rozwody, separacje, kłótnie rodziców, częste przeprowadzki, choroby czy konflikty z rodzeństwem. Psycholog może spróbować pomóc w radzeniu sobie z takimi nieprzewidzianymi zdarzeniami oraz w nauce umiejętności radzenia sobie w trudnych momentach. Gry czujesz jako rodzic, że masz trudności wychowawcze – kłócicie się i trudno wam dogadać się – terapia może być dobrym rozwiązaniem dla was obojga. 

Problemy związane z rozwojem. Dzieci różnią się między sobą pod względem tempa i sposobu rozwoju. Psycholog może pomóc rodzicom i dziecku w identyfikacji ewentualnych opóźnień rozwojowych i w poszukiwaniu sposobów na ich zniwelowanie. Jest wiele metod dopasowanych do różnych typów osobowości.

Problemy związane z trudnościami w przystosowaniu się do nowych sytuacji. Niektóre dzieci mają trudności w przystosowaniu się do nowych sytuacji, takich jak zmiana szkoły, przeprowadzka czy wyjazd na obóz albo na kolonię. Zobacz, jak jeszcze psycholog może pomóc Twojemu dziecku.

Foto: pixabay